Γκατζός Σάββας

Ονοματεπώνυμο:
        
Γκατζός Σάββας
 
 
 
Ειδικότητα:
        
Τεχνολόγος ΤΕ
Φορέας:
        
Ε.Σ.Υ.
Διοικητική Θέση:
        
Τεχνικός Εξωσωματικής Κυκλοφορίας
CV:
        
 
Τηλέφωνο:
        
0030 2310993865
E-mail: