Ιστορικό

Το κλινικό έργο της κλινικής καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης χειρουργικής των παθήσεων της καρδιάς και του θώρακα. Στην κλινική έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα με επιτυχία δεκάδες χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης βαλβίδων, εκτομών του πνεύμονα καθώς και σε επείγουσες επεμβάσεις επί της αορτής και των μεγάλων αγγείων.

Πέρα από τη διενέργεια επεμβάσεων με την εφαρμογή της κλασικής τεχνικής της εξωσωματικής κυκλοφορίας, η κλινική αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο στην ελάχιστα επεμβατική εξωσωματική κυκλοφορία (συστήματα MECC). Αποτελεί, επιπρόσθετα, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας κέντρο εφαρμογής μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας και εμφύτευσης συσκευών υποστήριξης της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Στην κλινική αυτή διενεργήθηκε η πρώτη εμφύτευση τεχνητής καρδιάς πανελλαδικά. Παράλληλα, στην κλινική εφαρμόζεται πρόγραμμα βραχυχρόνιας υποστήριξης της κυκλοφορίας με κύκλωμα ECMΟ σε ασθενείς με καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια, το οποίο αποτέλεσε κέντρο αναφοράς κατά την περίοδο της πανδημίας γρίπης από τον ιό Η1Ν1. Η κλινική είναι μέλος του Οργανισμού Εξωσωματικής Υποστήριξης της Ζώης (ELSO) καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού καταγραφής ασθενών με μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας (euromacs).