Χαιρετισμός Διευθυντού Κλινικής

Η Κλινική αποτελεί κέντρο κλινικής εφαρμογής όλων των σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών, καθώς και τόσο εκπαιδευτικό όσο και ερευνητικό κέντρο στο γνωστικό αντικείμενο της χειρουργικής καρδιάς και θώρακα. Έχοντας καταξιωθεί Πανελληνίως, η Κλινική συνεργάζεται σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο με διάφορα διεθνή Καρδιοθωρακοχειρουργικά Κέντρα επιζητώντας τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας που προσφέρει. Ο σκοπός της Κλινικής είναι να συνεχίσει να αποτελεί μια επιστημονική «κυψέλη» αναφοράς για τους ασθενείς, χειρουργούς, ερευνητές και φοιτητές. Όλοι εμείς, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής, έχουμε θέσει ως πρωταρχικό μας μέλημα τον ασθενή και ως υποχρέωση μας την υπηρέτηση της ακαδημαϊκής της ιδιότητας της. Εκ μέρους όλων όσοι συμμετέχουν σ’ αυτή την προσπάθεια, εύχομαι οι προσπάθειες μας να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κυριάκος Αναστασιάδης, MD, DSc, FETCS, FCCP, FESC

Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διευθυντής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής, Παν. Γεν. Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ