Δόρη Μαίρη

 

Ονοματεπώνυμο:          Δόρη Μαίρη
     
Ειδικότητα:          Νοσηλεύτρια ΔΕ
Φορέας:          Ε.Σ.Υ.
Διοικητική Θέση:          Νοσηλεύτρια Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης
CV:           
Τηλέφωνο:          0030 2310993866
E-mail: