Θωρακοχειρουργική

Εγχειρητική σταδιοποίηση νεοπλασιών του θώρακος

Χειρουργική νεοπλασιών του πνεύμονα

Χειρουργική τραχείας

Χειρουργική υπεζωκότα

Χειρουργική πλευριτικών συλλογών 

Χειρουργική μεσοθωρακίου

Χειρουργική νεοπλασμάτων και δυσμορφιών του θώρακος

Χειρουργική μεταστάσεων

Χειρουργική τραυμάτων του θώρακος

Χειρουργική οισοφάγου

Θωρακοσκοπική χειρουργική 

Βρογχοσκόπηση