Χαρούπα Στεργιανή

 

Ονοματεπώνυμο:          Χαρούπα Στεργιανή
     
Ειδικότητα:          Νοσηλεύτρια ΤΕ
Φορέας:          Ε.Σ.Υ.
Διοικητική Θέση:          Προϊσταμένη Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης
CV:           
Τηλέφωνο:          0030 2310993866
E-mail: