Κοντοζίδου Ελένη

Ονοματεπώνυμο:          Κοντοζίδου Ελένη
     
Ειδικότητα:          Νοσηλεύτρια ΔΕ
Φορέας:          Ε.Σ.Υ.
Διοικητική Θέση:          Νοσηλεύτρια Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης
CV:           
Τηλέφωνο:          0030 2310993866
E-mail: