Γροσομανίδης Βασίλειος

Ονοματεπώνυμο:          Γροσομανίδης Βασίλειος
     
Ειδικότητα:          Αναισθησιολόγος
 Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
Φορέας:          Α.Π.Θ.
Διοικητική Θέση:          Επιμελητής
CV:           
Τηλέφωνο:          0030 231099
E-mail: