Διακλινικά μετεκπαιδευτικά μαθήματα Καρδιοθωρακοχειρουργικής 2019-2020

Παρακολουθήστε  τα  Διακλινικά Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιοθωρακοχειρουργικής  που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος–Καρδίας–Αγγείων και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα γίνονται διαδικτυακά, ώρα 20:00-22:30.

Βίντεο από τα μαθήματα