Διακλινικά μετεκπαιδευτικά μαθήματα Καρδιοθωρακοχειρουργικής 2017-2018

Παρακολουθήστε  τα   αποθηκευμένα   Διακλινικά Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιοθωρακοχειρουργικής  που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος–Καρδίας–Αγγείων και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπως πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

Βίντεο από τα μαθήματα