Διακλινικά μετεκπαιδευτικά μαθήματα Καρδιοθωρακοχειρουργικής 2018- 2019

Παρακολουθήστε   τα    αποθηκευμένα   Διακλινικά Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιοθωρακοχειρουργικής  που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος–Καρδίας–Αγγείων και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπως πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Βίντεο από τα μαθήματα