Παραπομπή Ασθενών

Η παραπομπή ασθενών λαμβάνει χώρα κατά τους παρακάτω τρόπους:

Ασθενείς που νοσηλεύονται στην Καρδιολογική ή τις Παθολογικές Κλινικές του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και έχουν εισαχθεί ως επείγοντα ή προγραμματισμένα περιστατικά παραπέμπονται για χειρουργική εκτίμηση και θεραπεία.

Επίσης, ασθενείς δύναται να παραπεμφθούν από περιφερειακά νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής της Βορείου ή Κεντρικής Ελλάδας ή από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που δε διαθέτουν χειρουργική κλινική θώρακος καρδιάς.

Επιπρόσθετα, λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία, θωρακοχειρουργικής και καρδιοχειρουργικής προεγχειρητικής εκτίμησης, ιατρείο εκτιμήσεως παθήσεων θωρακικής αορτής και ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας.

Τέλος, υπάρχουν ασθενείς που παραπέμπονται ως ψυχρά-προγραμματισμένα περιστατικά (elective cases) από δημόσια ή ιδιωτικά καρδιολογικά, πνευμονολογικά ή παθολογικά ιατρεία.