Ιστορικό

Το κλινικό έργο της κλινικής καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης χειρουργικής των παθήσεων της καρδιάς και του θώρακα. Στην κλινική έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα με επιτυχία δεκάδες χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης βαλβίδων, εκτομών του πνεύμονα καθώς και σε επείγουσες επεμβάσεις επί της αορτής και των μεγάλων αγγείων.

Περισσότερα...

Αποστολή και Όραμα Κλινικής

Η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εδράζεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Η  Κλινική ιδρύθηκε το 1984 με την πρωτοβουλία του Καθηγητού και Ακαδημαϊκού Δημητρίου Λαζαρίδη. Διευθυντής της Κλινικής είναι ο Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης. Την κλινική είχαν την τιμή να διευθύνουν οι Καθηγητές κ.κ. Φώτιος Παναγόπουλος, Παναγιώτης Σπανός και Χρήστος Παπακωνσταντίνου.

Περισσότερα...

Χαιρετισμός Διευθυντού Κλινικής

Η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ως παρακαταθήκη τα 30 χρόνια λειτουργίας της και την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από την αντιμετώπιση  δεκάδων χιλιάδων ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργικές και θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις.

Περισσότερα...

Υποκατηγορίες