Εγκαταστάσεις

Η Καρδιοθωρακοχειροργική Κλινική Α.Π.Θ. διαθέτει:

 

 • Δύο (2) αίθουσες χειρουργείου πλήρως εξοπλισμένες
 • Έξι (6) κλίνες Μονάδας Ανάνηψης και Εντατικής παρακολούθησης Καρδιοχειρουργικών και Θωρακοχειρουργικών περιστατικών, πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα monitors πολλαπλών παραμέτρων, ψηφιακούς αναπνευστήρες τελευταίας τεχνολογίας, συσκευές οξυμετρίας κ.τ.λ.
 • Πέντε (5) κρεβάτια ενδιάμεσης μονάδας (Step-down unit) για τη στενότερη παρακολούθηση των ασθενών αμέσως μετά την έξοδό τους από τη Μ.Ε.Π., εξοπλισμένα με monitors και αναπνευστήρες
 • Ξεχωριστός θάλαμος μιας κλίνης εντατικής παρακολούθησης για ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της καρδιάς ή ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς και/ή πνεύμονα
 • Ένα εργαστήριο βλαστοκυττάρων για θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
 • Αίθουσα συνεδριάσεων και διδασκαλίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό προβολής επιστημονικών παρουσιάσεων κάθε είδους και δυνατότητα ζωντανής σύνδεσης με την αίθουσα χειρουργείου για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 • Συνήθεις χώρους υποστήριξης, όπως γραφεία ιατρών, εφημερείο, αίθουσα διδασκαλίας, αποδυτήρια, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και internet και λοιπούς βοηθητικούς χώρους

 

Εξοπλισμός για Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

Η κλινική διαθέτει:

 • Video-μεσοθωρακοσκόπιο (Lerut DCI video-mediastinoscope της εταιρείας KARL STORZ), καθώς και απλό μεσοθωρακοσκόπιο CARLENS, με όλο τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για τη διενέργεια μεσοθωρακοσκόπησης και εκπαίδευση στη μεσοθωρακοσκόπηση. H video-μεσοθωρακοσκόπηση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το 2007 από την Πανεπιστημιακή Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του ΑΠΘ, ενώ η κλασσική τραχηλική μεσοθωρακοσκόπηση εφαρμόζεται συνεχώς στην Κλινική από το 2000.
 • Πλήρη μονάδα ενδοσκόπησης και θωρακοσκοπικής χειρουργικής της εταιρείας KARL STORZ, καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε εργαλεία πολλαπλών χρήσεων για τη διενέργεια θωρακοσκοπικών επεμβάσεων (Video-Assisted Thoracic Surgery / VATS). Είναι διαθέσιμες δύο κάμερες διαμέτρου 10mm και 5mm. Η θωρακοσκοπική χειρουργική (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery / VATS)  διενεργείται συνεχώς στην Κλινική από το 2000 και παρουσίασε ιδιαίτερη ανάπτυξη μετά το 2006.
 • Δύο ινοπτικά βρογχοσκόπια των εταιρειών PENTAX και KARL STORZ για τη διενέργεια διαγνωστικής και θεραπευτικής βρογχοσκόπησης, με δυνατότητα video-βρογχοσκόπησης για εκπαιδευτικούς λόγους. 
 • Τρία άκαμπτα βρογχοσκόπια διαμέτρων 7,5mm, 8,5mm και 11,5mm (επεμβατικό) για διενέργεια βρογχοσκόπησης με άκαμπτο όργανο (αφαίρεση ξένων σωμάτων βρόγχων, αντιμετώπιση μαζικής αιμόπτυσης, κ.ά.)
 • Δύο ψηφιακές συσκευές θωρακικής παροχέτευσης Medela Thopaz, που έχουν τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής και παρακολούθησης των δεδομένων της παροχέτευσης θώρακα. Οι συσκευές είναι πολύ σημαντικές γιατί επιτρέπουν την πλήρη κινητοποίηση ασθενών που έχουν ανάγκη συνεχούς εφαρμογής αρνητικής πίεσης στους παροχετευτικούς σωλήνες θώρακα.
 • Μονάδα φωτισμού κεφαλής με δυνατότητα εικονοληψίας (λήψης video) της εταιρείας KARL STORZ (video headlight)
 • Φορητό σπιρόμετρο Spirolab III για τη διενέργεια σπιρομέτρησης σε όλους τους προεγχειρητικούς ασθενείς, θωρακοχειρουργικούς και καρδιοχειρουργικούς

Εξοπλισμός για Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική διαθέτει:

 

 • Σύστημα τηλεμετρίας με alarm για την εξ΄ αποστάσεως συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή του καρδιακού ρυθμού των ασθενών από monitor εντός του νοσηλευτικού σταθμού 
 • Είκοσι ένα (21) σύγχρονες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες κλίνες συνήθους νοσηλείας
 • Έναν υπερηχοκαρδιογράφο (διαθωρακικό και διοισοφάγειο)
 • Τρεις (3) συσκευές ενδοαορτικού ασκού (IABP)
 • Τρεις (3) φυγόκεντρες αντλίες (centrifugal pumps) που χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα MECC και ECMO, καθώς και για τη βραχυχρόνια υποστήριξη της ανεπαρκούσης αριστερής κοιλίας
 • Μία συσκευή χορήγησης μονοξειδίου του αζώτου (NO) για περιπτώσεις πνευμονικής υπέρτασης
 • Θρομβοελαστογράφος (ROTEM)
 • Μία συσκευή PiCCO για τον προσδιορισμό του εξωαγγειακού πνευμονικού όγκου υγρών
 • Φορητό υπερηχοκαρδιογράφο 
 • Τέσσερα (4) παλμικά οξύμετρα
 • Ένα ακτινολογικό μηχάνημα (C-ARM) στην αίθουσα χειρουργείου 

Υποκατηγορίες